20130611-193834.jpg

Att blockera samtal är en funktion som man kan använda för att slippa samtal från oönskade nummer.

Nu har Apple äntligen förstått att detta är en funktion som deras användare efterfrågat länge och är i behov av. Det händer att man får en påträngande säljare på halsen eller en ovän som vill göra livet surt för en och då kommer denna funktion väl till pass.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...