Tv4_Play_for_iPadTv4 har släppt en uppdaterad version av sin appar för iPhone och iPad.

Man låter samtidigt meddela att detta är den sista versionen (version 2.5.3) som kommer att stödja iOS 5 och iOS 6.

Någon övrig information om vad uppdateringen innehåller finns inte.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...