Apple har meddelat att momsen på appar kommer att förändras efter den 1 januari 2015 och det gäller för alla länder inom EU.

Nu kommer momsen baseras på vilket land du bor i och inte som tidigare, då man haft samma moms för alla EU-länder. Detta kan innebära högre eller lägre priser på appar i App Store. Hur det blir i Sverige vet vi ännu inte, men kommer självklart skriva om detta när informationen finns tillgänglig.

Uppdaterat 2014-12-18 21:30

Nu har jag fått lite klarhet i vad detta innebär för oss konsumenter. Tidigare har Apple sålt sina appar via Luxemburg som har en moms på 3%, men detta har nu EU satt stopp för. Nu betalar man moms enligt regler som fäller i det land som säljaren är registrerad, men EU har nu bestämt att vi ska beskattas enligt de regler som gäller i det landet som köparen finns.

För oss i Sverige betyder det att vi kommer få betala en moms på 25% istället för dagens 3% på alla appar.

Villa tjänster omfattas av dessa nya regler i EU?

De nya reglerna omfattar:

  • elektroniska tjänster, det vill säga olika tjänster som säljs via internet eller andra elektroniska nätverk, till exempel applikationer, tillgång till webbplatser, filmer, böcker, tidningar, programvaror och musik som tillhandahålls on-line
  • telekommunikationstjänster, vilket framför allt är fast och mobil telefoni samt tillgång till internet
  • sändningstjänster, det vill säga olika radio- och tv-program som sänds via radio- eller tv-nät. Om programmen sänds via internet samtidigt som de sänds via radio- eller tv-nätet räknas det också som en sändningstjänst.

Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Nya regler 2015 för omsättning av elektroniska tjänster

Heja EU! 🙁

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...