Att kunna välja vilket nät man ska använda på sin iPhone, har under en längre tid inte funnits som val. Nu är funktionen tillbaka!

 

Att välja mellan 2G, 3G och 4G är inget man gör särskilt ofta, men det är skönt att kunna göra det när det behövs.

Vad skiljer näten åt?

  • 2G är detsamma som GSM och är det äldsta nätet i drift. Ger bra täckning för tal, men ger inga högre hastigheter på data.
  • 3G är detsamma som UMTS och ger bra samtalskvalité och bra hastigheter på mobildata. Sänder på en högre frekvens och behöver därmed fler basstationer för att täcka upp samma område som 2G/GSM. Kan användas till både tal och mobildata samtidigt.
  • 4G är detsamma som LTE och är operatörernas senaste nät för endast surf. Om du surfar på 4G och det ringer i telefonen, kopplar telefonen automatisk ner datasessionen och kopplar fram samtalet på 3G. VoLTE (Voice over LTE) är något som kommer att komma i 4G-nätet och då blir det som först möjligt att ringa över 4G. Idag kan du ringa med Skype, Viber och FaceTime över data.

Varför välja ett annat nät?

Ibland händer det att man kan behöva byta nät för att kunna ringa eller surfa och då är det bra att man valt att lägga till denna funktion som funnits hos andra tillverkare en längre tid.

  • Dålig täckning på 3G/4G i hemmet eller på arbetsplatsen. Slå över till 2G och se om det fungerar bättre. Oftast finns det god 2G täckning där 3G är dåligt utbyggt. Det drar även mindre batteri om telefonen inte behöver söka nät eller jobba för att upprätthålla signalen.
  • Befinner dig långt från en laddare och behöver spara batteri. Slå över till 2G och stäng av Mobildata.
  • Vid en driftstörning. Normalt skiftar telefonen automatiskt över till 2G om det är en driftstörning på 3G och tal inte fungerar. Dock så sker detta endast om det inte skickas någon signal från siten. Oftast kan det vara ett annat problem och du upplever brutna samtal eller att det inte går att ringa trots täckning. Byt då till 2G och du kan förhoppningsvis ringa igen. Det är väldigt sällan som det är en störning på både 2G och 3G samtidigt.

Inställningen för att välja nät hittar ni under Inställningar – Mobilnät – Röst och data.

Valj_nat

Klicka för större bild.

 

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!