Apple kommer den 9 juni sluta ge support för äldre produkter och där finns även några iPhones med på listan.

De iPhone som man slutar ge support för är iPhone (första modellen från 2007), iPhone 3G och iPhone 3GS.

Detta innebär att man bl.a. inte kommer att förse marknaden med reservdelar, så framöver kommer man få köpa från begagnatmarknaden eller piratdelar. Troligtvis är detta något man redan gör ifall man har en så gammal telefon.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...