Outlook_for iOS

Microsoft har uppdaterat Outlook för iOS och gjort det enklare att har telefonmöten via Skype.

Använder du redan Outlook och Skype idag, så detta en trevlig nyhet att testa.

Nyheter i version 2.1.3

Den här veckan hittar du innovationer i kalendern med vår senaste Skype-integration.

Gör möten till Skype-samtal med en enkel omkopplare, och kom du åt samtalet när du vill med bara ett tryck. Nu när du säger ”Jag tar samtalet på en gång” så betyder det just det. Testa det – aktivera omkopplaren för Skype-möte när du skapar eller redigerar en händelse.

Vi har också lagt till en tredagarsvy i kalendern för att göra de kommande dagarnas schema tydligare än någonsin. Tryck på vyikonen längst upp till vänster i kalendern om du vill visa vyn.

Frågor eller kommentarer? Skicka en kommentar via supportsidan i appen. Vi tar gärna emot feedback.

Kompatibilitet: Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!