Messenger_app_38.0

Facebook har släppt en ny version av app för iOS och lagt till stöd för gruppsamtal.

Nya funktioner är ofta trevliga nyheter, men jag önskar de förbättrade stödet för Apple Watch, där den fungerar mindre bra.

Nyheter i version 70.0

Gruppsamtal: Nu kan du ringa alla i en grupp samtidigt

Kompatibilitet: Kräver iOS 7.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...