Har du anmält dig till Apples program för publik betatestning och installerat iOS 10 beta, är det dags att uppdatera.

Uppdatera gör ni genom att öppna upp Inställningar och gå till Allmänt -> Programuppdatering och följ stegen. Det fungerar alltså precis som vanligt vid uppdatering direkt i telefonen.

Fungerar detta hyggligt smärtfritt, ska jag installera den på min ordinarie iPhone. Just nu väljer jag att avvakta.

Du kan läsa mer om hur du anmäler dig och hur man ser går tillväga för att installera iOS 10 på beta.apple.com

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...