Då var det dags igen… Nya reklamfilmer släppta på YouTube för att via hur bra iPad Pro är.

Älskar min iPad Air 2, men skulle vilja ha en iPad Pro. Däremot tycker jag som många andra att Apple behöver anpassa iOS mer för iPad eller ge den ett eget OS. Det finns mycket de skulle kunna göra för att förbättra upplevelsen och ett exempel är att skala ner allt dött utrymme på hemskärmen.

iPad Pro — Take better notes

iPad Pro — Need less stuff

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...