Drönarfilm över Apples nya huvudkontor

On 5 mars, 2017, in Apple, Nyheter, by Jonny

När Apple flyttar in i Apple Park i april, skulle man lätt kunna tänka sig att vara en av de anställda.

Stället är grymt och tänk att sitta ute och jobba under ett äppelträd.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...