En av de nya funktionerna med watchOS 3.2 till Apple Watch är Biografläge, där tanken är att man inte ska bli störd av klockan.

Tanken med att aktivera Biografläge på klockan är att man inte ska få några aviseringar som låter eller att skärmen tänds så fort man lyfter handleden. 

Genom att dra fingret från skärmen nedre kant och upp, får man fram kontrollcenter på Apple Watch och kan där välja Biografläge.

Biografläge aktiverar Tyst läge och skärmen blir svart tills du trycker på skärmen, eller tills du trycker på Digital Crown eller sidoknappen.

Läs mer om Apple Watch och funktionerna i watchOS på www.apple.com/se/watchos.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...