Från den 1 juli kommer du att kunna få VMA, Viktiga meddelanden till allmänheten, även via ett sms om något allvarligt händer i området där du befinner dig.

Tidigare kunde sms bara skickas ut till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett område där en händelse inträffat. Nu kan SOS Alarm positionera mobilen så att även de som befinner sig i området tillfälligt blir varnade. Detta blir möjligt efter en lagändring om elektronisk kommunikation.
Huvudkanaler för VMA är fortfarande radio och tv samt vid vissa tillfällen ljudsignalen ”Hesa Fredrik”.

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan skickas ut vid till exempel: gasutsläpp, bränder, allvarliga olyckor eller händelser som påverkar samhället

Läs mer om nya lagen och vad den innebär på länken nedan.

Källa: krisinformation.se

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...