Ikväll har Apple många strängar på sin lyra och har släppt iOS 11 GM inför releasen av iOS 11 den 19 september.

Om inget oförutsett inträffar, är det denna version som vi kommer att få den 19 september och då får vi hoppas att de flesta byggarna är lösta.

Denna versionen ligger på 1,89 GB till min iPhone 7 och finns att hämta direkt för dig som är betatestare.

När Apple släpper iOS 11 den 19 september, kommer följande enheter att kunna ladda hem och köra iOS 11.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...