Apple släpper version 3.3 av sina appar Pages, Numbers och Keynote efter uppdateringen till iOS 11.

Ska du uppdatera apparna så kräver de iOS 11 eller senare och detta för att kunna ta del av de nya funktionerna.

Nyheter i Pages version 3.3

• En omdesignad dokumenthanterare gör det enklare att komma åt filer som lagras i iCloud Drive eller lagringslösningar från tredje part.
• Dra och släpp text, bilder och annat mellan Pages och andra appar på iPad.
• Arbeta effektivare på iPad med Slide Over, Split View och nya Dock.
• Kom snabbt åt och ordna dokument med den nya appen Filer.
• Använd kommandona Förena, Korsa, Ta bort och Uteslut till att skapa nya former.
• Använd kommandona Justera, Fördela, Vänd horisontellt och Vänd vertikalt till att snabbt ordna objekt.
• Stöd för kommandot Bryt isär för komplexa former från formbiblioteket.
• Markera ett stycke genom att trycka snabbt tre gånger.
• Förbättrad PDF-export gör det möjligt att visa ett dokuments innehållsförteckning i PDF-visningsappar.
• Bättre prestanda och stabilitet.

Nyheter i Numbers version 3.3

• En omdesignad dokumenthanterare gör det enklare att komma åt filer som lagras i iCloud Drive eller lagringslösningar från tredje part.
• Dra och släpp text, bilder och annat mellan Numbers och andra appar på iPad.
• Arbeta effektivare på iPad med Slide Over, Split View och nya Dock.
• Kom snabbt åt och ordna kalkylblad med den nya appen Filer.
• Nya tangentbord för datum, tid och tidslängder gör det enklare att mata in värden.
• Gör mindre justeringar av datum-, tid- och tidslängdsvärden snabbare med den nya smarta stegaren.
• Använd kommandona Förena, Korsa, Ta bort och Uteslut till att skapa nya former.
• Använd kommandona Justera, Fördela, Vänd horisontellt och Vänd vertikalt till att snabbt ordna objekt.
• Stöd för kommandot Bryt isär för komplexa former från formbiblioteket.
• Bättre prestanda och stabilitet.

Nyheter i Keynote version 3.3

• En omdesignad dokumenthanterare gör det enklare att komma åt filer som lagras i iCloud Drive eller lagringslösningar från tredje part.
• Dra och släpp text, bilder och annat mellan Keynote och andra appar på iPad.
• Arbeta effektivare på iPad med Slide Over, Split View och nya Dock.
• Kom snabbt åt och ordna presentationer med den nya appen Filer.
• Använd kommandona Förena, Korsa, Ta bort och Uteslut till att skapa nya former.
• Använd kommandona Justera, Fördela, Vänd horisontellt och Vänd vertikalt till att snabbt ordna objekt.
• Stöd för kommandot Bryt isär för komplexa former från formbiblioteket.
• Bättre prestanda och stabilitet.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...