iOS 11 – Bugg i Kontrollcenter?

On 20 september, 2017, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Under användning av Apples publika iOS 11 beta, har jag länge trott att det varit en bugg när man stänger av Wi-Fi eller Bluetooth under Kontrollcenter.

Det visade sig inte vara någon bugg, utan ett korrekt förfarande enligt deras supportartikel i ämnet och det är ju förvisso skönt att höra. Men det är trots allt något som gnager mig! Kolla filmen och se ifall ni håller med mig, för jag kan vara helt ute och segla.

Det som är en tröst är det som står i deras Supportartikel om när t.ex. Wi-Fi aktiveras igen. Wi-Fi -symbolen borde alltså inte tändas av att man låser och låser upp skärmen i min tolkning.

Öppna Kontrollcenter och tryck på . Symbolen blir otydlig och enheten kopplas från nätverk du är ansluten till.

När wifi är inaktiverat är även automatiskt anslutning till wifi-nätverk i närheten inaktiverat tills:

  • Du aktiverar wifi i Kontrollcenter.
  • Du ansluter till ett wifi-nätverk i Inställningar > Wi-Fi.
  • Du går eller kör till en ny plats.
  • Klockan är 05.00 lokal tid.
  • Du startar om din enhet.
Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...