Sen Apple släppte watchOS 7.0, har jag haft problem med batteritiden och får inte upp mina rutter i appen Fitness.

Senaste uppdateringen av watchOS 7 löste i stort ett mitt problem med batteritiden på min Apple Watch Series 4, men jag hade fortfarande problem med att klockan inte loggade mina rutter med GPS:en.

Det har varit mycket klagomål gällande dessa problem och nu har Apple släppt en supportartikel med information om hur du löser problemet. Det handlar egentligen om att man tar bort parkopplingen mellan klocka och telefon, för att sen parkoppla dem igen. Om du väljer att återskapa från säkerhetskopian vid ny parkoppling, kommer du inte förlora någon information. Det som hände för mig var att mina kort som finns för Apple Pay, behövdes aktiveras igen. Annars var allt som vanligt.

Från supportartikel HT211865 

After updating to iOS 14.0 and watchOS 7.0, you might notice:

  • Your workout route maps are missing in the Fitness app on iPhone for previous GPS-enabled workouts from your Apple Watch.
  • The Activity, Heart Rate, or other health-related apps fail to launch or load data on your Apple Watch.
  • The Fitness app or Health app fail to launch or load data on your iPhone.
  • The Health app or Fitness app is reporting an inaccurate amount of data storage on your iPhone.
  • The Activity app is reporting an inaccurate amount of data storage on your Apple Watch.
  • Your environmental sound levels data or headphone audio levels data from Apple Watch is missing in the Health app on iPhone.
  • Increased battery drain on your iPhone or Apple Watch.

Hur du säkerhetskopierar Apple Watch – support.apple.com/sv-se/HT204518

Hur du tar bort parkopplingen och raderar din Apple Watch – support.apple.com/sv-se/HT204568

Hur du ställer in din Apple Watch – support.apple.com/sv-se/HT204505

För mig fungerade detta och jag kan nu se vilka rutter jag tagit i appen Fitness.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...