AirPort-verktyg_app.jpg

Apple har idag släppt en uppdaterad version av AirPort-verktyg för iOS.

Detta för att rätta till det problem som gjorde att AirPort-basstationer inte visades i AirPort-verktyg.

Har du en av Apples AirPort basstationer, så kan det absolut vara läge att hämta hem senaste versionen.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...