Att Apple skulle plocka bort hörlursingången var väntat och det är blandade reaktioner på detta.

Själv använder jag oftast Bluetooth-hörlurar, men på jobbet föredrar jag att använda mina trådade EarPods och då kan det uppstå en konflikt vid laddning.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...