Telenors serviceverkstad har nu börjat utföra vissa reparationer på iPhone.

Vad som repareras är begränsat och styrs egentligen av vad Apple tillåter. På exempelvis iPhone 3G/3GS utför man endast byte av display.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...