Apple påminner utvecklare om iOS 4.2

On 9 november, 2010, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Apple har skickat ut en påminnelse till alla utvecklare om att uppdatera sina appar för iOS 4.2. Detta är ett steg i rätt riktning, men än är det inte annonserat när iOS 4.2 släpps.

Tyvärr så får vi nog leva utan iOS 4.2 en tid framöver, för det finns inga indikationer om att uppdateringen skulle släppas denna vecka heller. Självklart kommer jag lägga upp informationen så fort den blir offentlig av Apple.

Nedan ser ni brevet som gått ut till samtliga utvecklare av appar för iOS.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...