Att iPad skulle förändra sättet människor surfar, läser tidningen m.m hade nog Steve Jobs räknat med, men att han skulle öppna upp en helt ny värld för Owen 7 år, är nog inget som han hade med in sin kalkyl. Owen har sedan han en sjukdom som gör att han inte har styrkan att kunna styra en datormus och man har testat med flera olika lösningar, men iPad är den första som fungerat direkt.

En sjuksyster tog med sig sin pojkväns iPad och satte ner den så att Owen kunde nå den. Han gjorde då något som hans mamma aldrig sett förut. Han tog sikte på en app på skärmen och rörde den – bara knappt – och öppnade upp programmet Gravitarium.

Se filmen om Owen och hur den underlättar hans kommunikation med världen.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...