Apple har plockat bort stödet för att kunna skriva ut via delad skrivare på Mac & PC. Denna funktion har hela tiden funnits med som en ny funktion i iOS 4.2, men som nu Apple valt att ta bort.

AirPrint kommer endast fungera på skriva från HP och som stödjer Airprint. Denna begränsning är inget som Apple verkar ändra på inom den närmsta framtiden, då en utvecklare kontaktat Apple Tech Support och fått till svar att man valt att plocka bort funktionen.

”Support for AirPrint on Windows and Mac has been cancelled. We will be in contact with you if another opportunity arises in the future.

Varför Apple valt att stänga av funktionen, kan hänga ihop med att det rapporterats om buggar och att det skulle vara instabilt.

Här följer Apple sin vanliga linje och väljer att plocka bort funktionen, istället för att släppa något som inte fungerar tillfredsställande för kunden.

Fram till att Apple åtgärdat dessa problem och väljer att aktivera funktionen igen, så får man använda någon av följande skrivare från HP:

  • HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One Printer – C410
  • HP Photosmart Premium e-All-in-One Printer series – C310
  • HP Photosmart Plus e-All-in-One Printer series – B210
  • HP ENVY 100 e-All-in-One Printer Series – D410
  • HP Photosmart eStation Printer series – C510
Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...