Instagram har nu släppt en ny version av sin app och lagt till stöd för svenska!

Instagram har idag uppdaterats och man har lagt till stöd för 25 språk i appen, där svenska är ett av språken.

Eftersom Instagram ägs av Facebook…så kanske…men bara kanske kan vi få svenska även i appen för Facebook. Man får alltid hoppas på något och just svenska i Facebook är något som många efterfrågar…i alla fall om man ser på min sidas sökresultat.

Nyheter i version 3.4.0

  • Instagram finns nu på 25 språk!
  • Nytt filter: Mayfair!
  • Förbättrad Facebook-integrering på iOS6
  • Bättre resultat och nya buggfixar

Instagram - Burbn, Inc.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...