design_apple_bok

Nu kan man köpa Apples svindyra bok ”Designed by Apple in California” i Svenska Apple Store.

Boken beskriver 20 år av Apples design med 450 bilder på deras produkter och processen för att skapa dem.

Skulle gärna ha boken hemma, men vet om många andra saker jag hellre skulle köpa för de pengarna. 🙂

Den lilla boken har storleken 260 x 324 och ligger på 1999 Kr och den stora mäter 330 x 413 och hamnar på 2999 Kr.

Länk till Apple Store

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...