Apple släppte lite oväntat iOS 11.2 i helgen och anledningen var en bugg som fick vissa telefoner att oväntat starta om.

Problemet började den 2 december och enheter som startar om sig bör uppdateras till iOS 11.2 som ska lösa denna bugg.

Nu har Apple släppt en supportartikel som berör detta problem och hur man ska göra för att uppdatera till iOS 11.2.

Prova med att uppdatera enheten till iOS 11.2. När du trycker på Hämta och installera fortsätter hämtningen även om enheten startar om. Vänta tills uppdateringen är klar.

Om du inte kan uppdatera stänger du av notiser för alla appar på enheten och uppdaterar sedan enheten till iOS 11.2:

  1. Tryck på Inställningar> Notiser.
  2. Tryck på en app och slå sedan av Tillåt notiser. Upprepa det här steget för varje app.
  3. Uppdatera enheten till iOS 11.2.
  4. Tryck på Inställningar > Notiser efter uppdateringen och slå på Tillåt notiser igen för varje app.

Du kan även uppdatera din enhet med iTunes. Gör så här:

  1. Öppna iTunes. Kontrollera att du har den senaste versionen.
  2. Anslut enheten till datorn med den USB-kabel som medföljde enheten. Den anslutna enheten visas som en symbol i det övre vänstra hörnet i iTunes-fönstret. Lär dig vad du ska göra om symbolen inte visas.
  3. Klicka på enhetssymbolen.
  4. Klicka på Leta efter uppdatering i fliken Sammanfattning. När du har klickat på Hämta och uppdatera fortsätter hämtningen även om enheten startas om. Vänta tills uppdateringen är klar.

Kontakta Apple-supporten om du inte kan uppdatera eller fortfarande har problem efter uppdateringen.

Källa: Apple supportartikel HT208332

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...